top of page
Børn- og ungeterapi

BØRN- OG UNGE TERAPI

8 - 18 år

Jeg har mange års erfaring i at arbejde med børn og unge. I det terapeutiske arbejde med børn og unge bruger jeg bl.a. tegning og billedkort. Her kan baggrunden for at søge hjælp f.eks. være temaerne:

  •   uro og usikkerhed på grund af forældres skilsmisse

  •   stress og angst

  •   at føle sig udenfor/isoleret/afvist af kammerater og venner

  •   ensomhedsfølelse

  •   følelsen af ikke at være som ”de andre”

  •   følelsen af at være ”forkert”

Målet er at finde ro og balance samt glæde i dagligdagen, at øge selvtillid og selvværdsfølelse og at barnet eller den unge gen-finder ”sig selv”.

Er der grundlag for det, opretter jeg terapi-grupper af jævnbyrdige børn/unge. Det føles så meget lettere at være i en vanskelig situation, når vi møder andre, der har de samme udfordringer som os selv – nogle vi kan spejle os i.

Jeg tilbyder desuden individuelterapi og terapi-grupper på efterskoler skoler og andre institutioner.

For mange børn og unge er skoledagen en udfordring. Jeg tilbyder effektfuld træning af evnen til at fokusere og øge det at kunne koncentrere sig efter Davis-metoden – så læring og trivsel bedres.

OBS: Særligt tilbud til studerende i april, maj og juni:

Læs mere HER

bottom of page